Our Moose

tama älgar

Charlie, 1998

Born: Älgens Hus
Mother: Hälga | Father: Hälge

Fritz, 2005

Born: Älgens Hus
Mother: Juna | Father: Clint

Isak, 2008

Born: Norbotten Vittangi
Mother: Wild moose | Father: Wild moose

Nina, 2013

Född: Älgens Hus
Mamma: Fanny | Pappa: Fritz

Oskar, 2014

Born: Älgens Hus
Mother: Gunda | Father: Isak

Ordina, 2014

Born: Älgens Hus
Mother: Elsa | Father: Moltas

Elsa, 2004

Born: Älgens Hus
Mother: Juna | Father: Clint

Gunda, 2006

Born: Wild born at the “Blue Road”
Mother: Wild moose | Pappa: Wild moose

Måns, 2012

Born: Älgens Hus
Mother: Fanny | Father: Isak

Nisse, 2013

Född: Älgens Hus
Mamma: Fanny | Pappa: Fritz

Olle. 2014

Born: Älgens Hus
Mother: Fanny | Father: Fritz